Jak wygląda pomoc adwokata po aresztowaniu?

autor Jagoda Nosek
0 komentarz 204 razy czytano

Pomoc adwokata odgrywa ogromną rolę w postępowaniu karnym. Bardzo ważne jest szybkie podjęcie działań już na samym początku, umożliwi to uzyskanie niskiego wymiaru kary, a nawet uniewinnienie. Na czym polegają te działania? W jaki sposób adwokat może pomóc po aresztowaniu?

Zatrzymanie a tymczasowe aresztowanie

Aresztowanie tymczasowe często mylnie utożsamiane jest z zatrzymaniem, które oznacza coś zupełnie innego. Osoba zatrzymana zostaje osadzona w areszcie policyjnym, na maksymalnie 48 godzin. Następnie, właściwy sąd ma 24 godziny na podjęcie decyzji o ewentualnym aresztowaniu zatrzymanego.

Z kolei aresztowanie tymczasowe, potocznie nazywane też aresztem, to najsurowszy w Polsce środek zapobiegawczy, o charakterze izolacyjnym. W tym przypadku podejrzany, po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu przez prokuratora, zostaje osadzony na terenie aresztu śledczego (najczęściej na okres od 1-3 miesięcy). W tym momencie kluczową rolę odgrywa adwokat, który pomaga aresztowanemu podczas całego procesu karnego. Pomoc adwokata, takiego jak Adwokat-Krzyzak.pl, w przypadku aresztowania może polegać na skróceniu czasu izolacji, umożliwieniu kontaktu z bliskimi czy uzyskaniu odszkodowania za niesłuszne aresztowanie.

areszt-tymczasowy-pomoc-adwokata-aresztowanie

Adwokat przyjmuje linię obrony

Prowadzenie sprawy karnej po aresztowaniu wymaga od adwokata sporej wiedzy i doświadczenia. To właśnie na tym etapie musi on opracować właściwą taktykę obrończą. Dobry adwokat szczegółowo analizuje udostępnione mu materiały postępowania, a także bierze udział w czynnościach przesłuchania i pozostałych czynnościach postępowania.

Bardzo ważne jest stosowanie się do zaleceń adwokata, który doradzi swojemu klientowi, w jaki sposób ma się zachowywać podczas wszelkich czynności procesowych. Niestosowanie się do tych zaleceń może przynieść negatywne skutki dla aresztowanego.

Adwokat łącznikiem z bliskimi

Podczas aresztu bardzo mocno ograniczone są prawa podejrzanego. Jedyną osobą, która bez ograniczeń może kontaktować się z osadzonym jest właśnie adwokat. Z kolei rodzina lub inne osoby muszą każdorazowo wnosić wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym do sądu lub uzyskać zgodę od prokuratora. Ograniczony jest także kontakt telefoniczny aresztowanego z rodziną. Kontroli podlega również korespondencja aresztowanego, co sprawia, że jej obieg trwa wyjątkowo długo. Z pomocą znów przychodzi tutaj adwokat, który może pomóc w wymianie niektórych informacji między rodziną a aresztowanym. Oczywiście informacje te nie mogą utrudniać postępowania.

W czym jeszcze może pomóc adwokat?

Jak już wspomnieliśmy na początku, adwokat może pomóc w skróceniu czasu izolacji. W tej sytuacji ważne jest podjęcie szybkich działań. W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia adwokat może złożyć zażalenie na tymczasowe aresztowanie swojego klienta. Co ważne, doświadczony adwokat daje także wsparcie psychologiczne, a w razie niesłusznego aresztowania pomoże uzyskać odszkodowanie.

podobne artykuły

zostaw komentarz

copyright © 2016 Cafeteria