Jakich długów nie umorzy upadłość konsumencka?

autor Ewelina Liszka
0 komentarz 167 razy czytano

Konsumenci będący osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, mogą skorzystać z rozwiązania, które gwarantuje im ustawa, jeśli nie są w stanie spłacać swoich długów. Co to jest, kogo dotyczy i jak ogłosić upadłość konsumencką?

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem dla osób, które mają zaciągnięte długi i nie są już w stanie ich spłacać. W klasycznej sytuacji wierzyciel, jeśli zobowiązanie przestanie być regulowane w terminie, może wystąpić o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku komornik przystępuje do działań mających na celu m.in. spieniężenie majątku dłużnika. Trwa to tak długo, aż cały dług zostanie uregulowany.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej zapobiega takim sytuacjom. Jest to postępowanie sądowe, które może toczyć się wobec osób fizycznych. Co istotne, wniosek o upadłość konsumencką jest składany przez samego zainteresowanego. A jakie są tego konsekwencje?

Likwidowana jest część lub całość majątku konsumenta. Analizowana jest również jego sytuacja finansowa – wysokość wynagrodzenia, koszty utrzymania – i na tej podstawie tworzy się plan spłaty wierzycieli. Skoro wnioskodawca i tak traci majątek, to czym to się różni od postępowania egzekucyjnego? Przede wszystkim część długów może zostać umorzonych, jeśli nie uda się ich uregulować w toku postępowania. Ponadto syndyk zarządzający masą upadłościową bierze pod uwagę sytuacje, w jakiej obecnie znajduje się konsument. Jeśli proces ten zostanie prawidłowo przeprowadzony, pozwala on na oddłużenie, rozpoczęcie nowego życia. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że upadłość konsumencka nie umorzy wszystkich zobowiązań – dokładna lista na blogu prawnika – za chwilę omówimy tę kwestię szerzej. Natomiast na wspomnianej stronie możesz dokładnie zapoznać się ze wszystkimi wyjątkami.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Przeprowadzenie postępowania o upadłość konsumencką nie jest prostym zadaniem, jakiekolwiek błędy mogą skutkować pogorszeniem się sytuacji dłużnika. I choć pokrótce przedstawimy, jak ogłosić upadłość konsumencką, to dobrze byłoby się zastanowić, czy nie lepiej skorzystać z pomocy specjalistów.

Postępowanie sądowe może zostać rozpoczęte na wniosek dłużnika. W tym celu należy wypełnić formularz, którego wzór dostępny jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Trzeba w nim wskazać wszystkich wierzycieli oraz określić czynniki, które wpłynęły na pogorszenie się sytuacji finansowej.

Podczas składania wniosku należy uiścić opłatę sądową. Przy czym wniosek może zostać oddalony, jeśli okaże się, że ze strony dłużnika doszło do rażących zaniedbań. Co to oznacza? Mowa jest np. o kredytobiorcy, który zaciągał kredyty i pożyczki ze świadomością, że nie będzie w stanie ich spłacać (np. zarabiał mniej, niż suma miesięcznych zobowiązań),

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co nie podlega umorzeniu?

Jak już wspominaliśmy wcześniej, nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu w trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dotyczy to w szczególności długów alimentacyjnych – jedynym sposobem na ich pozbycie się jest pełna spłata.

Ponadto nie można umorzyć zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania czy kar grzywny orzeczonych przez sąd. Nie wolno również zatajać zobowiązań, których wierzyciel nie bierze udziału w postępowaniu.

podobne artykuły

zostaw komentarz

copyright © 2016 Cafeteria