Co może być dowodem w sprawie rozwodowej?

autor Oliwia Jawor
0 komentarz 272 razy czytano

Rozwód bywa często skomplikowanym procesem, podczas którego sąd ustala okoliczności rozpadu pożycia. Strona postępowania, która chce dowieść winy współmałżonka musi przedłożyć stosowne dowody, które wpływają na treść wyroku. Co może stanowić dowód w sprawie rozwodowej?

Jak udowodnić winę przy rozwodzie?

Przepisy nie określają czym dokładnie jest wina rozkładu pożycia małżeńskiego, nie ma ścisłego katalogu dowodów, które mogą na nią wskazywać. Pod pojęciem winy w tym wymiarze należy rozumieć ogólne zachowania naruszające prawo oraz zasady współżycia społecznego. Chcąc udowodnić odpowiedzialność współmałżonka za rozpad związku należy przedłożyć przed sądem wszystkie przyczyny, które uzasadniają przypisanie mu winy.

Postępowanie rozwodowe jest czasem skomplikowane pod względem dowodowym, przedmiotem dowodu mogą być fakty, które mają istotne znaczenie dla prowadzonej sprawy. Etap postępowania dowodowego w trakcie sprawy o rozwód jest dla wielu rozwodzących się małżonków największym wyzwaniem całego procesu, ponieważ często nie wiedzą co dla sądu może być argumentem. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy prawnika, który specjalizuje się w tego typu sprawach. Doświadczony adwokat rozwodowy podpowie co może być dowodem podczas rozwodu, pomoże sprecyzować fakty i okoliczności, które doprowadziły do rozpadu związku. Trzeba pamiętać, że zawsze to strona wnioskująca o ustalenie winy drugiego małżonka musi wykazać dowody popierające jej żądanie.

Co może być dowodem w sprawie rozwodowej?

Katalog dowodów w postępowaniu o rozwód nie jest zamknięty, jednak zawsze największe znaczenie dla sądu ma przesłuchanie stron. Zeznania małżonków są kluczowe, ponieważ zawierają informacje na temat przyczyn rozpadu związku.

adwokat od rozwodów

Strony często przerzucają się argumentami, dlatego na poparcie swoich słów mogą przedłożyć odpowiednie dokumenty. Dowodem w sprawie o rozwód mogą być dokumenty urzędowe jak i prywatne. Sąd bierze pod uwagę min. odpisy dokumentacji podatkowej, pisma i kopie akt organów ścigania, znaczenie mają również zawarte umowy, zaświadczenia lekarskie, rachunki i faktury.

W ramach postępowania rozwodowego sąd może uznać za dowód e-maile, wiadomości SMS, bilingi operatorów sieci telekomunikacyjnych, nagrania foniczne, wizualne, wydruki z treści zawartych na portalach społecznościowych, czy fotografie. Warto jednak pamiętać, że wszelkie dane muszą zostać pozyskane legalnie, nie mogą godzić w interesy osób trzecich.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata podczas rozwodu?

Wysuwając argumenty przemawiające za winą drugiej strony często jesteśmy narażeni na ogromny stres. Negatywne emocje potęguje fakt, że nie wiemy co może stanowić dla sądu dowód w sprawie. Targani przez wzajemne pretensje i oskarżenia mamy problem z tym, aby opowiedzieć o niektórych, często intymnych i bolesnych kwestiach. W takich sytuacjach pomoc prawnika jest nieodzowna. Adwokat pomaga dobrać dowody w granicach merytorycznego sporu oraz wyłożyć je przed sądem w sposób jasny i zrozumiały.

podobne artykuły

zostaw komentarz

copyright © 2016 Cafeteria