Co to jest „kaizen” w przemyśle, produkcji, przedsiębiorstwach?

autor Ewelina Liszka
0 komentarz 190 razy czytano

Metoda kaizen, polegająca na optymalizacji pracy w różnych obszarach, jest powszechnie znana i wykorzystywana nie tylko w biurach, ale także w zakładach przemysłowych, produkcyjnych. Na czym polega i jakie korzyści niesie za sobą wprowadzenie zasad kaizen?

Na czym polega koncepcja kaizen?

Kaizen z języka japońskiego jest to poprawa, ulepszenie, zmiana na dobre. Jest to metoda małych kroków, która polega na ciągłym doskonaleniu procesów, wypracowaniu nawyków umożliwiających optymalizację pracy.

Co istotne, teoria kaizen zakłada, że zmiany powinny dotyczyć każdego szczebla organizacji, jest to więc częściowo związane koncepcją pracy u podstaw. Mowa o procesie, który powinien być realizowany codziennie przez każdego pracownika. Co to oznacza? Że daje im się prawo do proponowania rozwiązań mających na celu usprawnienie wykonywania obowiązków. Dotyczy to nie tylko stanowisk kierowniczych i jest związane z ideą ciągłego doskonalenia. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, to kaizen opisano na stronie: cgrowth.pl/portfolio-item/kaizen.

A jakie są korzyści zastosowania kaizen w przedsiębiorstwie? Skraca się czas realizacji procesu oraz poprawia jakość, redukuje się koszty, stwarza system nagradzania czy umożliwia zwrócenie uwagi na techniczne problemy, które zmniejszają efektywność systemu.

Kaizen 5S

Jednym z podstawowych elementów koncepcji kaizen jest metoda 5S, która polega na stworzeniu standardów umożliwiających sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem i dotyczy przede wszystkim organizacji miejsca pratylko cy.

Często panuje też błędne przekonanie, że 5S wprowadzać powinno się w biurach – zasady te jednak sprawdzą się na każdym stanowisku pracy, szczególnie w przypadku produkcji, ponieważ zwiększa to nie tylko efektywność, ale i bezpieczeństwo pracy.

Metoda kaizen 5S zakłada 5 kroków:

  1. Selekcja
  2. Systematyka
  3. Sprzątanie
  4. Standaryzacja
  5. Samodoskonalenie

Na czym polega każdy z nich?

Selekcja oznacza pogrupowanie przedmiotów znajdujących się w miejscu w pracy na te, które są potrzebne i na te, które jedynie przeszkadzają. W ramach systematyki przyporządkowuje się narzędziom pracy miejsce, w którym będą one łatwo dostępne. Sprzątanie to po prostu oczyszczanie stanowiska. Standaryzacja jest procesem mającym na celu wypracowanie nawyków związanych z trzema poprzednimi krokami. Natomiast samodoskonalenie to przestrzeganie standardów lub, jeśli okaże się to konieczne, zmiana ich na lepsze. Ostatni punkt sprawia, że jeśli wprowadzone dotąd zasady okażą się nieskuteczne, cały proces powtarza się od nowa.

Kaizen w produkcji, przemyśle

Kaizen umożliwia eliminację czynności, które nie przynoszą zysków, dlatego tak często zasady te stosowane są w zakładach produkcyjnych, przemysłowych. W ten sposób dąży się do eliminacji marnotrawstw, wyznaczania standardów w zakresie szybkiego rozwiązywania problemów, zarządzania czasem czy do przygotowania pracownika do właściwego wykonywania pracy (TWI). Zwykle szkolenia z kaizen są też ściśle dopasowywane do specyfiki pracy w konkretnym przedsiębiorstwie, co może przynieść największe korzyści.

podobne artykuły

zostaw komentarz

copyright © 2016 Cafeteria