Karta stałego pobytu w Polsce – od czego zacząć, jakie dokumenty przygotować?

autor Edyta Figa
0 komentarz 315 razy czytano

Chcesz uzyskać kartę stałego pobytu w Polsce? Nie wiesz, jak zacząć załatwianie sprawy? Jakie dokumenty są potrzebne? Podpowiadamy, jak postarać się o otrzymanie karty stałego pobytu w Polsce.

Czym jest karta stałego pobytu w Polsce?

Karta pobytu to dokument, który zezwala osobom bez polskiego obywatelstwa do przebywania, mieszkania, ale i podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Co więcej, karta pobytu jest dokumentem, który niejako potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Oczywiście oprócz niej niezbędne jest posiadanie paszportu.

Warto wiedzieć, że karta stałego pobytu zezwala cudzoziemcom na wielokrotne przekraczanie granicy polskiej bez konieczności posiadania wizy. Taką kartę obcokrajowcy muszą okazywać służbie granicznej wraz z paszportem.

W karcie pobytu znajdują się takie informacje jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, data, miejsce i kraj urodzenia, PESEL, adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy, obywatelstwo, płeć, wzrost i kolor oczu, rodzaj zezwolenia i odpowiednie adnotacje, linie papilarne, dane dotyczące samej karty i organu wydającego. Oczywiście na dokumencie znajduje się fotografia.

Karta pobytu a karta stałego pobytu

Warto wiedzieć, że karta pobytu jest ważna 10 lat. Trzeba ją wymieniać każdorazowo, gdy upływa ten czas. Wyróżnić trzeba też kartę stałego pobytu. Ta wydawana jest na czas nieoznaczony.

Zezwala nie tylko na pobyt w Polsce, ale i na podróżowanie do innych krajów strefy Schengen na maksymalnie 90 dni w celach turystycznych. Po otrzymaniu takiej karty nie można podjąć pracy w innym kraju niż Polska.

Warto jednak wiedzieć, że nie jest łatwo starać się o kartę stałego pobytu. Samo kompletowanie dokumentów i wypełnianie formularzy jest dość frapujące. Nie mówiąc o samych kwestiach prawnych. Zdecydowanie można więc stwierdzić, że karta stałego pobytu w Polsce jest łatwiejsza do uzyskania z pomocą prawnika (lexadvena.com), który pomoże przejść przez wszystkie procedury.

Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia karty stałego pobytu w Polsce?

Oczywiście najważniejszym dokumentem jest wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. U osób powyżej 13 lat – w dwóch egzemplarzach. Ponadto niezbędne są 4 aktualne fotografie, ważny dokument podróży i potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

W sytuacji, gdy we wniosku podaje się okoliczności, które potwierdzają słuszność starania się o kartę, należy dostarczyć dokumenty, które je potwierdzają. W przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, konieczne jest dostarczenie aktu urodzenia. W przypadku małżeństw – aktu małżeństwa itd.

Istotne jest to, by do wniosku dodawać kserokopie, a nie oryginały. Gdyż dokumenty te są traktowane jako materiały dowodowe, więc nie podlegają zwrotowi.

Wniosek o kartę stałego pobytu wraz z fotografiami i innymi dokumentami składa się w Urzędach Wojewódzkich i innych miejscach uprawnionych do ich przyjmowania, różnych dla województw. Ich listę można z powodzeniem znaleźć w Internecie.

podobne artykuły

zostaw komentarz

copyright © 2016 Cafeteria